Monthly Archives

april 2020

  • filosofisch

    Naar een nieuwe definitie van overvloed

    Vijf jaar gelden startte ik Project Overvloed als experiment. Na jarenlang in bewuste eenvoud te hebben geleefd, had ik als bij-effect een vorm van ‘moneyrexia’ ontwikkeld. Ik voelde me schuldig bij elke cent die…

    12 april 2020