Monthly Archives

mei 2017

  • persoonlijk

    kwetsbaarheid als kracht

    Ik denk dat het een jaar of drie geleden is. Een collega wees me op de Ted Talk van Bren√© Brown over kwetsbaarheid. Je hebt het vast weleens gezien, maar indien niet: investeer die…

    26 mei 2017